kontakt@piwp.edu.pl
(+48) 22 245 13 57 lub 22 398 85 44
PIWP.edu.pl > master class > Kontroling personalny w praktyce

Kontroling personalny w praktyce

Mierzenie efektywności funkcji HR i pułapki budżetowania kosztów osobowych

Działy HR, nazywane też często działami rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi od dawna borykają się z pozyskiwaniem i utrzymywaniem pracowników w organizacji. Świadomość tego powoduje, że coraz chętniej sięgamy po narzędzia analityczne pomagające nie tyle przewidzieć, co przeciwdziałać niekorzystnym trendom panującym w otoczeniu rynkowym i samym zespole.

Zapraszamy do wzięcia udziału w praktycznym spotkaniu, w którym nie tylko poznać będzie można trendy, benchmarki i wskaźniki optymalizacji działów HR, ale także przetestować ich działanie ze wsparciem ekspertów.

13 marzec 2020 r.

Warszawa

Agenda spotkania

09:30 – 10:00

Poranna kawa

10:00 – 11:20

Wprowadzenie w tematykę

Czym jest kontroling personalny i analityka HR
Do czego liczby się przydają w dziale personalnym?
Zła interpretacja danych – jak łatwo wyciągnąć błędne wnioski
Benchmarki i „rynkowe” wynagrodzenie – szczypta ekonomii

11:20 – 11:40

Przerwa kawowa

11:40 – 13:30

Kontroling w praktyce – część 1

Kontroling HR – najczęściej używane wskaźniki HR i ich zastosowanie
Warsztat: interpretacja zestawów wskaźników HR (KPI)
Budżetowanie i planowanie kosztów osobowych – jak i po co?
Pułapki przy optymalizacji kosztów

13:30 – 14:20

Lunch

14:20 – 15:45

Kontroling w praktyce – część 2

Warsztat: Co należy monitorować w różnych sytuacjach w jakich znajduje się firma
Najnowsze trendy i ciekawostki w HR

15:45 – 16:00

Dyskusja wśród uczestników
Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Spotkanie skierowane jest między innymi do

 • Dyrektorów, kierowników, managerów, specjalistów HR
 • Managerów, specjalistów kontrolingu personalnego
 • HR Business Partnerów
 • Specjalistów ds. Szkoleń
 • Managerów działów zarządzania strategicznego
 • Analityków HR

Spotkanie prowadzą

Anna Morawiec-Bartosik

Z HR związana od 2011 roku, z analizą danych od początków kariery zawodowej. Doświadczenie zdobyła między innymi w firmach Mercer oraz Santander Bank Polska (BZ WBK). Współautorka nowoczesnej polityki wynagradzania w banku, gdzie wdrożyła też raport informujący 12 tys. pracowników o łącznych korzyściach z pracy (Total Reward Statement). Prelegentka na takich konferencjach jak Krakowskie Forum Wynagrodzeń, HR Data Forum, HRcamp czy HR innovations. Autorka koncepcji czterech rewolucji funkcji personalnej, współautorka cyklu artykułów pod nazwą “HR Intelligence” w miesięczniku Personel i Zarządzanie oraz poradnika “Raport o łącznych korzyściach z pracy – czy warto wdrożyć i dlaczego?” opublikowanego przez Wolters Kluwer. Miłośniczka liczb, wnioskowania oraz punktów odniesienia.

Monika Pawłowska

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w międzynarodowych organizacjach z branży finansowej jak TU Compensa, Gothaer TU, Santander Bank Polska, EPP. Posiada wieloletnią praktykę w obszarze sporządzania analiz i rekomendacji dla HR. Autorka narzędzi wspierających HR Business Partnerów oraz managerów w procesie planowania, administrowania i wykorzystania budżetów personalnych. Autorka polityk wynagradzania i benefitów, odpowiadała za planowanie i realizację budżetów personalnych. Kierowała projektami reorganizacyjnymi i optymalizującymi koszty pracy. Posiada praktyczną znajomość przepisów księgowych, wiedzę w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Cechuje ją szerokie spojrzenie wychodzące poza schematy.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na Spotkanie Kontroling personalny w praktyce – mierzenie efektywności funkcji HR i pułapki budżetowania kosztów osobowych, które odbędzie się w dniu 13.03.2020 w Warszawie (dalej Spotkanie) organizowane przez Polski Instytut Wiedzy Praktycznej SP. z o.o. oraz warunki uczestnictwa w Spotkaniu.

 1. Cena uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:  499 PLN + 23% VAT
 2. Cena obejmuje: prelekcje, dostępne materiały do Spotkania, przerwy kawowe  i opieka Organizatorów podczas całego Spotkaniu.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszenia on-line na stronie http://www.piwp.edu.pl Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu rejestracji zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości proszę o kontakt kontakt@piwp.edu.pl
 4. Faktura pro forma zostanie wysyłana w formie elektronicznej na adres Zgłaszającego lub na inny wskazany przez Zgłaszającego w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
 5. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorami spotkania.
 6. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania Faktury pro forma, ale nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Spotkania.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane na Fakturze wysłanej przez Organizatorów, jako tytuł przelewu prosimy wpisać tytuł Spotkania.
 8. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej wysyłając wiadomość o zamiarze rezygnacji na adres mailowy kontakt@piwp.edu.pl  z tytułem REZYGNACJA.
 9. W przypadku rezygnacji do dnia 01 marzec 2020r. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. Po terminie 01 marzec  2020r. Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę za udział 499 PLN + VAT.
 10. W przypadku braku uczestnictwa w Spotkaniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Spotkaniu, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 11. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Spotkaniu.
 12. W miejsce osoby Zgłoszonej do udziału w Spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 13. Organizatorzy Spotkania mają prawo odmówić rejestracji Zgłoszenia.
 14. Organizatorzy Spotkania zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, miejsca odbycia Spotkania oraz do odwołania Spotkania.
 15. Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych Organizatorów oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.
 16. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Organizatorów oraz Partnerów Spotkania.

Wypełnij uważnie poniższy formularz zgłoszeniowy. Jeśli chcesz kupić bilet na wydarzenie płacąc kartą lub przelewem on-line – przejdź tutaj.

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Dane uczestnika (obowiązkowe)


Dane zgłaszającego (obowiązkowe)


Dane płatnika (dane do faktury - obowiązkowe)
Administratorem w/w danych osobowych jest Polski Instytut Wiedzy Praktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu spotkania Kontroling personalny w praktyce oraz możliwości przedstawienia informacji handlowych przed, w trakcie oraz po wydarzeniu. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.