kontakt@piwp.edu.pl
(+48) 22 245 13 57 lub 22 398 85 44
PIWP.edu.pl > master class > Skuteczny trener, skuteczny trening

Skuteczny trener, skuteczny trening

Co zrobić, by zostać jeszcze lepszym i skuteczniejszym trenerem?

Podczas spotkania master class „Skuteczny trener, skuteczny trening” zaprezentujemy sposoby na nie tylko podniesienie skuteczności i efektywności pracy trenerów wewnętrznych, ale także zaprezentujemy nowatorskie pomysły praktyków i ekspertów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w praktycznym spotkaniu, w którym nie tylko poznać będzie można trendy, benchmarki i wskaźniki związane z podnoszeniem efektywności i skuteczności pracy trenerów, ale także przetestować ich działanie w praktyce ze wsparciem ekspertów – prelegentów master class.

28 marzec 2020 r.

Warszawa

Agenda spotkania

09:30

Planowana godzina rozpoczęcia spotkania

16:00

Planowana godzina zakończenia spotkania

Spotkanie skierowane jest między innymi do

 • Trenerów
 • HR Business Partnerów
 • Managerów działów szkoleń i rozwoju pracowników
 • Managerów działów HR
 • Specjalistów ds. szkoleń

Spotkanie prowadzą

Wkrótce zaprezentujemy prelegentów.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na Spotkanie Skuteczny trener, skuteczny trening, które odbędzie się w dniu 28.03.2020 w Warszawie (dalej Spotkanie) organizowane przez Polski Instytut Wiedzy Praktycznej Sp. z o.o. oraz warunki uczestnictwa w Spotkaniu.

 1. Cena uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi: 449 PLN + 23% VAT
 2. Cena obejmuje: prelekcje, dostępne materiały do Spotkania, przerwy kawowe  i opieka Organizatorów podczas całego Spotkaniu.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszenia on-line na stronie http://www.piwp.edu.pl Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu rejestracji zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości proszę o kontakt kontakt@piwp.edu.pl
 4. Faktura pro forma zostanie wysyłana w formie elektronicznej na adres Zgłaszającego lub na inny wskazany przez Zgłaszającego w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
 5. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorami spotkania.
 6. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania Faktury pro forma, ale nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Spotkania.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane na Fakturze wysłanej przez Organizatorów, jako tytuł przelewu prosimy wpisać tytuł Spotkania.
 8. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej wysyłając wiadomość o zamiarze rezygnacji na adres mailowy kontakt@piwp.edu.pl  z tytułem REZYGNACJA.
 9. W przypadku rezygnacji do dnia 08 marzec 2020r. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. Po terminie 08 marzec  2020r. Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę za udział 449 PLN + VAT.
 10. W przypadku braku uczestnictwa w Spotkaniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Spotkaniu, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 11. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Spotkaniu.
 12. W miejsce osoby Zgłoszonej do udziału w Spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 13. Organizatorzy Spotkania mają prawo odmówić rejestracji Zgłoszenia.
 14. Organizatorzy Spotkania zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, miejsca odbycia Spotkania oraz do odwołania Spotkania.
 15. Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych Organizatorów oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.
 16. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Organizatorów oraz Partnerów Spotkania.

Wypełnij uważnie poniższy formularz zgłoszeniowy. Jeśli chcesz kupić bilet na wydarzenie płacąc kartą lub przelewem on-line – przejdź na stronę www….

Dane uczestnika


Dane zgłaszającego


Dane płatnika (dane do faktury)
Administratorem w/w danych osobowych jest Polski Instytut Wiedzy Praktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu spotkania Kontroling personalny w praktyce oraz możliwości przedstawienia informacji handlowych przed, w trakcie oraz po wydarzeniu. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.